Thơ Trần Hoàng Thiên Kim 

Xem với cỡ chữ

Đêm

Đêm nay say quên hết lối về 

Đường mộng ảo đường dài đường lắm nẻo

Đường chông gai đường lên đèo xuống đảo

Đường chiến binh đường lửa, chập chùng đường

 

Đêm nay say chốc lát giáo gươm kề

Có máu đổ, có đầu rơi, chiến bại 

Có khát khao thiêng liêng hơn tiếng gọi

Tổ quốc vinh quang, máu thịt đã nguyện thề

 

Đêm nay say chao đảo bốn bề

Ôm lấy mộng ngàn năm ôm lấy mộng 

Hát một điệu ái tình lời sấm động

Cõi thiên hà mưa đã ngập ngừng rơi

 

Đêm nay vui nghe thấy giọng nàng cười

Trong leo lẻo lời hẹn thề dịu ngọt

Nghe bốn bề quân binh rền vang tiếng 

Gót ngựa phi hồ khấp khởi nhịp hồng hoang