Thơ Phạm Trung Tuyến 

Xem với cỡ chữ

Ngôi đền

Trong trái tim của tôi có một ngôi đền

Tâm thất hậu thiên, tâm nhĩ hướng thiền

 

Tôi thắp ni cô tin

Ngày đôi ba chục nén

Khói đưa lời khấn nguyện

Những lời thỉnh cầu nửa muốn nửa không

 

Lời khấn nguyện thành

Chúng sinh tình khổ

Lời khấn nửa chừng

Tôi thủ từ quạnh quẽ tưới vô ưu

 

Có một ngôi đền trong trái tim tôi

Phập phồng mái ngói

Phập phồng đầu đao cong như dấu hỏi

Có vị thần nào đi lạc giữa tha nhân?