Thơ Nguyễn Vĩnh Tiến 

Xem với cỡ chữ

Tháng Tư

Em này, đã đến tháng tư

Hoa xoài lại nhắc vị chua quả xoài

Năm nay hoa nhớ thương ai

Mà vàng lấm chấm trong ngoài ngõ xa

Hoa lựu đỏ rụng góc nhà

Mọi người quên nhắc cả hoa xoan rồi

Tháng tư là con số thôi

Còn hun hút chảy là thời thanh xuân