Thu hút đầu vào các khu công nghiệp

Thiếu vắng dự án quy mô lớn, công nghệ cao 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về công tác quản lý, đầu tư phát triển khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá việc thu hút đầu tư vào các KCN chưa thực sự hiệu quả, thiếu vắng những dự án quy mô lớn sử dụng công nghệ cao.

Thu hút được 11 dự án mới trong năm 2020

Theo báo cáo của Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất thành phố (BQL): Hiện Hà Nội có 9 KCN đang hoạt động với diện tích 1.369ha, tỷ lệ lấp đầy 95%. Ngoài ra còn có 2 KCN đang điều chỉnh hạ tầng, 1 KCN đã có hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, 4 KCN đang kêu gọi đầu tư, 1 KCN nhà đầu tư không đủ điều kiện triển khai tiếp nên thành phố đã thu hồi giấy chứng nhận. Năm 2020, các KCN đã thu hút đầu tư được 11 dự án mới vốn đăng ký 32,8 triệu USD và 144,4 tỷ đồng... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào các KCN còn đạt thấp, chưa có dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Cụ thể, năm 2020 đã có 9 dự án tự chấm dứt hoạt động trước thời hạn và 6 dự án hết thời hạn hoạt động trong KCN; tổng vốn đầu tư giảm 70 triệu USD và 202 tỷ đồng, tăng 40% so với mức giảm năm 2019.

		Hà Nội vẫn chưa có nhiều các khu công nghiệp có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao.
Hà Nội vẫn chưa có nhiều các khu công nghiệp có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao.

Tại cuộc họp, đại diện các nhà đầu tư các KCN đã nêu những khó khăn vướng mắc kiến nghị được tháo gỡ. Đáng chú ý là chủ đầu tư cho rằng thành phố đã quan tâm phát triển công nghiệp nhưng chưa thực sự sâu sát; việc thanh tra, kiểm tra còn nhiều và có sự chồng chéo giữa các đoàn, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp; thủ tục hành chính còn giải quyết mất nhiều thời gian...

Đáng chú ý, đại diện các sở, ngành cho rằng BQL các KCN cần đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy xuất nhập khẩu, xúc tiến đầu tư tại các cụm, KCN; cần rà soát lại các KCN không còn khả năng thu hút đầu tư để có những đề xuất, tham mưu với thành phố... Ngoài ra, cần chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn sản xuất cho công nhân lao động tại các KCN.

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng công tác quản lý các KCN và chế xuất còn bộc lộ những hạn chế nhất định. "Trong thời gian tới, BQL phải tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa, trước hết phải rà soát và tổ chức lại bộ máy, kết hợp chặt chẽ việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, hợp lý để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao" - Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.

Bên cạnh đó, với việc xác định quy hoạch là vấn đề quan trọng hàng đầu, vì vậy,  BQL cần phải rà soát lại toàn bộ các KCN theo quy hoạch, từ đó đề xuất với thành phố để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát triển.

Về mục tiêu cụ thể trong năm 2021 và đến năm 2025, thành phố yêu cầu BQL phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Khóa XVII để từ đó xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu cho phù hợp, đặc biệt chú ý vào công tác thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào các KCN. Đồng thời phải tiếp tục vận động các doanh nghiệp đầu tư đối với những dự án đã được thành phố phê duyệt. Mặt khác, BQL cần rà soát lại toàn bộ mục tiêu, lập thành danh mục rõ ràng, có địa chỉ cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ để xúc tiến đầu tư. Mặt khác phải tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các sở ban ngành thành phố để đẩy mạnh, nâng cao công tác quản lý của Ban.

"Trước mắt, BQL cần tổng hợp lại toàn bộ khó khăn vướng mắc của các KCN, chủ đầu tư, các doanh nghiệp, từ đó đề xuất với thành phố để tháo gỡ" - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ.

Bài và ảnh :L.HUỲNH