Thiết bị tạo nước ngọt trên biển 

Xem với cỡ chữ
Solar Cucumber là thiết bị khử muối cải tiến, giúp sản xuất nước ngọt cho các vùng thiếu nước ngọt và tạo ra muối biển ngay trên biển, giảm nhu cầu vận chuyển nước tốn kém và không thực tế. Các bộ phận thuộc hệ thống khử muối chạy bằng năng lượng mặt trời này sẽ biến nước biển thành nước sạch có thể uống được ngay. Sử dụng phương pháp thẩm thấu ngược, thiết bị sẽ phân tách nước khỏi các hợp chất khác, trong đó có muối. Hệ thống này còn sử dụng các vật liệu không dính tiên tiến để làm giảm lắng cặn và tạo ra một hệ thống tự làm sạch hiệu quả. Khi lắp đặt lâu dài ngoài khơi, hệ thống mỏ neo của Solar Cucumber sẽ tạo thành một mảng san hô nhân tạo giúp kích thích sự phát triển sinh cảnh biển và đa dạng sinh học biển của địa phương.