Thi "Điểm sách văn học Hàn Quốc 2021" trực tuyến 

Xem với cỡ chữ
Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Dịch văn học Hàn Quốc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Điểm sách văn học Hàn Quốc 2021" nhằm giới thiệu sâu hơn về văn học Hàn Quốc với độc giả Việt Nam.

Độc giả dự thi có thể lựa chọn viết điểm sách, làm video, audio điểm sách hoặc vẽ cảm nhận về một trong 5 tác phẩm văn học Hàn Quốc: Chiếc thang cao màu xanh, Hoàng hôn đỏ rực, Cảm ơn tất cả, Trộm hay Lời thú tội của một chiếc gai, Chuyện đời Sương. Đây đều là những cuốn sách gần gũi với đời sống của người Hàn Quốc và độc giả Việt Nam, trong đó có 2 cuốn liên quan tới công dân Việt Nam ở Hàn Quốc là Chuyện đời Sương, Cảm ơn tất cả.

Mỗi thí sinh có thể tham dự một hoặc nhiều bài dự thi về 5 tác phẩm văn học kể trên. Bài dự thi dài không quá 2.000 từ, video từ 30 giây đến 3 phút, audio có kèm ảnh phù hợp, bản vẽ có trình bày tóm tắt nội dung. Độc giả tham dự gửi bài thi theo đường dẫn đăng tải trên website nxbphunu.com.vn hoặc Facebook Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam, trước ngày 31.10.

Kết quả sẽ được thông báo trên Facebook Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam vào ngày 9.11.

H.Sen