Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Ban Bí thư tại Bạc Liêu

- Thứ Năm, 22/09/2022, 13:11 - Chia sẻ

Ngày 22.9, tại Bạc Liêu, Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư báo cáo kết quả kiểm tra tại một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bạc Liêu -1
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư báo cáo kết quả kiểm tra tại một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bạc Liêu về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) quy định trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch 3 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21.

Theo đánh giá, việc chỉ đạo kiểm điểm, phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức theo Quy định số 08, Quy định 37, Kết luận 21 và Kế hoạch 03 được Tỉnh ủy Bạc Liêu lãnh đạo, chỉ đạo đảng, đảng viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, bản cam kết với cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết 4 (khoá XII), Quy định số 08, Quy định 37, Kết luận 21 và Kế hoạch 03 bằng một số cách làm phù hợp với thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm những vấn đề vướng mắc, thống nhất lựa chọn giải pháp đột phá, phù hợp với tỉnh như tổ chức Hội nghị nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế hợp tác...

Đoàn kiểm tra cũng nêu một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều, chưa đồng bộ; việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời; vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa tự giác, ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua kiểm tra một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đánh giá rất cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Kế hoạch, Kết luận, Quy định của Trung ương, trong đó thể hiện rất rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới; nhiều cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chú trọng hơn tính công khai, minh bạch, dân chủ; cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, việc đối thoại, lắng nghe trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì nền nếp; nhiều nơi đã tạo được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư báo cáo kết quả kiểm tra tại một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bạc Liêu -0
Quang cảnh Hội nghị

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bạc Liêu tiếp tục quán triệt, học tập nghiêm túc các Nghị quyết, cụ thể hóa các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, trong đó chú ý triển khai có sự kết hợp các nhiệm vụ, nội dung liên quan một cách linh hoạt, hiệu quả, sao cho các nội dung cũ, mới phù hợp địa phương, đơn vị. 

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và nhất là các tầng lớp Nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên và hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền; tuân thủ nguyên tắc, Điều lệ Đảng phát huy tinh thần tự soi, tự sửa; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. …

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đóng góp ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhân rộng những mô hình sáng tạo. Đồng thời, sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu sẽ đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển bền vững.

Sông Hậu