Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

- Thứ Tư, 27/09/2023, 16:05 - Chia sẻ

Ngày 27.9, tại Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất.

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được phân công làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Đề cương báo cáo rà soát cơ chế đặc thù phát triển vùng ĐBSCL; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL các tháng cuối năm 2023; Danh mục các dự án liên kết vùng trong khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tưởng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Hội nghị nhằm tìm ra cơ hội để đưa các tiềm năng, thế mạnh của vùng ĐBSCL, khắc phục những hạn chế, những tồn tại, đồng thời phát huy những kết quả làm được. Hội nghị cần sự chia sẻ thẳng thắn, thực tế từ lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về các giải pháp trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, liên kết phát triển vùng, chuyển đổi số, nâng cao các giá trị sản phẩm từ nông nghiệp, giao thông; các nhiệm vụ trọng tâm của vùng, các tỉnh, thành phố; những khó khăn, vướng mắc…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại diện lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã trình bày các tham luận làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng vùng ĐBSCL và các cơ quan, đơn vị liên quan; các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện; đồng thời đề xuất một số kiến nghị lớn về cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển cơ sở hạ tầng kết nối liên vùng, nguồn nhân lực,… nhằm phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đẩy mạnh liên kết vùng, cùng nhau đồng tâm, hiệp lực phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thống nhất cao về việc để vùng ĐBSCL tiếp tục phát triển nhanh, bền vững thì cần có cơ chế điều phối vùng đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp theo quy định của pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL, cùng sự chung tay của các bộ, ngành, các địa phương trong vùng ĐBSCL sẽ từng bước nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng ĐBSCL.

Về định hướng hoạt động của Hội đồng Điều phối Vùng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải có những hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối vùng. Trong đó, tập trung vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao, tối ưu hóa về giá trị nông nghiệp; phát triển công nghệ về giống, công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu nông nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái, chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún, hạn mặn; xây dựng chiến lược tổng thể bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để nghị: Các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương bám sát các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng và quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng để đề ra kế hoạch hành động và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan điều phối, liên kết vùng ĐBSCL hoạt động hiệu quả, thực chất.

Tin và ảnh: Vũ Châu
#