Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19

- Thứ Ba, 23/01/2024, 17:38 - Chia sẻ

Chiều 23.1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, khóa IX dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Gấu; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với: dự thảo Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Tờ trình các dự thảo Báo cáo. Theo đó, trong năm 2023, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Tờ trình các dự thảo Báo cáo

Về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ X sắp tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, chủ đề Đại hội dự kiến là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” với 6 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam dự kiến trong nhiệm kỳ tới, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

Đồng tình với các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, thể hiện nhiều điểm mạnh, tiêu biểu, nổi bật trong công tác Mặt trận. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, một số ý kiến đánh giá cao ý nghĩa việc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức nghiên cứu, thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Đây chính là việc đưa hoạt động của Mặt trận hướng về địa bàn khu dân cư.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19
Các đại biểu dự Hội nghị

Có ý kiến đề nghị, việc phát huy sức mạnh của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cấp cơ sở cần được làm mạnh và rõ nét hơn với biện pháp cụ thể hơn, nhất là trong triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19
Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi thảo luận, hoàn thành các nội dung đề ra, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến quý báu, xác đáng của các đại biểu để hoàn thiện các Báo cáo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội.

Minh Trang
#