Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng 

Xem với cỡ chữ
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với hợp đồng BOT Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vân Phong 1 đã được ký kết; dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân giúp giải tỏa công suất cho nhà máy phải hoàn thành trong tháng 12.2022. Nếu dự án chậm tiến độ, mỗi ngày phía Việt Nam phải bồi thường số tiền 1 triệu USD. Do đó, những vướng mắc về mặt bằng để triển khai dự án cần phải được giải quyết sớm.
EVN tập trung nguồn lực xây dựng đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Khó khăn cản trở tiến độ dự án

Để thực hiện nghĩa vụ của EVN nói riêng theo hợp đồng mua bán điện, cũng như thực hiện nghĩa vụ của phía Việt Nam theo hợp đồng BOT của Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án trong tất cả các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình thẩm tra, phê duyệt thủ tục dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân bị kéo dài; dự án mới được khởi công vào tháng 7.2021 và hiện còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Cụ thể, về phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tại tỉnh Khánh Hoà có 117 vị trí móng cột nằm trên đất rừng, trong đó 46 vị trí móng nằm trên đất rừng tự nhiên và 71 vị trí móng nằm trên đất rừng trồng. Tại tỉnh Ninh Thuận, có 27 vị trí qua rừng tự nhiên, 14 vị trí qua rừng trồng phòng hộ. Đến nay, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng phần móng trụ và đường tạm thi công; hoàn thành thẩm định kết quả đánh giá hiện trạng rừng qua địa bàn các huyện, thị xã liên quan và đã trình UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận. Hiện các thủ tục này vẫn đang chờ các địa phương trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định trước khi trình Thủ tướng.

Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay, vẫn còn 120/172 vị trí móng (gần 70%) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và 128/132 vị trí móng (gần 97%) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các thủ tục thực hiện tiếp theo đang tạm dừng. Nhiều huyện chưa lập và chưa ban hành được giá đất cụ thể, chủ trương mức hỗ trợ đất trong hành lang tuyến cũng chưa được UBND các tỉnh ban hành...

Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân có mạch dài khoảng 156,78km từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D (G36A) - Điểm đấu nối TBA 500kV Thuận Nam. Dự án đi qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận. Dự án có nhiệm vụ giải phóng công suất của Trung tâm Điện lực Vân Phong, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và các nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia.

Cần có cơ chế đặc biệt

Do thời gian còn lại để triển khai dự án không còn nhiều (15 tháng) với khối lượng công việc rất lớn, lãnh đạo EVNNPT sẽ thường trực trên công trường, sẵn sàng phối hợp kịp thời với các địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày, bảo đảm tiến độ bàn giao từng vị trí móng cột và hành lang tuyến, đồng thời huy động mọi lực lượng và kinh nghiệm để thực hiện dự án, bảo đảm đóng điện vào tháng 12.2022. 

Để thúc đẩy tiến độ các dự án nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành theo cam kết về chuyển mục đích sử dụng đất rừng, EVN đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý về rừng trước 31.12.2021. Đồng thời, kiến nghị công tác thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng do UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận chủ trì được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Nếu cần thiết, sẽ tiến hành hậu kiểm quá trình chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng.

Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận vừa qua, EVN đã kiến nghị UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận chỉ đạo việc hoàn thành từng thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao tất cả các vị trí móng và mặt bằng trạm của dự án chậm nhất là 30.12.2021; bàn giao hành lang an toàn lưới điện chậm nhất là tháng 6.2022. Đồng thời, EVN kiến nghị UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển đổi đối với rừng tự nhiên và trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển đổi đối với rừng trồng trong tháng 9.2021.

Hoàng Phương