Thành phố Móng cái - Quảng Ninh<br>Các Nghị quyết mang tính khả thi cao 

Xem với cỡ chữ
Thành phố Móng Cái, thuộc tỉnh Quảng Ninh, nơi địa đầu của Tổ quốc, với đường biên sát Trung Quốc chạy dài, là thành phố cửa khẩu, có rừng có biển, là một trong những trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh Quảng Ninh. Với lợi thế thương mại và bờ biển Trà Cổ đẹp hút lòng người. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Móng Cái đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển mạnh, an ninh quốc phòng được giữ vững… quyết định sự chuyển biến đó là do các cấp Lãnh đạo của thành phố đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành một cách toàn diện nhiệm vụ của mình. Trong đó chức năng HĐND thành phố đóng vai trò không nhỏ.

Thực hiện chương trình công tác HĐND năm 2012, Thường trực HĐND thành phố Móng Cái đã triển khai  ngay từ những tháng đầu năm: trong kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố được tổ chức vào 26 - 28.12.2011, HĐND thành phố đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, xác định rõ là kỳ họp quan trọng có ý nghĩa quyết định cho cả nhiệm kỳ, thông qua và ban hành nhiều Nghị quyết, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nên kỳ họp được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm luật định. Thường trực HĐND đã phối hợp với TT UBND, Ban TT UBMTTQ, các ban của HĐND thành phố họp bàn, thảo luận, về các nội dung, các Nghị quyết cần thông qua; phân công và yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp nhìn chung có nhiều tiến bộ, đặc biệt là các báo cáo thẩm định của các Ban HĐND thành phố đã thực sự có chiều sâu với những ý kiến có tính chất phản biện sắc nét, giúp cho việc đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao…; trong quá trình tổ chức kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đã điều hành hiệu quả: dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tại tổ, phát biểu tham luận đóng góp ý kiến, trả lời chất vấn tại hội trường… các ý kiến phát biểu đều mang tính xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào các lĩnh vực, các mục tiêu, giải pháp quan trọng, chủ yếu để xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố Móng Cái trở thành đô thị loại II trước năm 2015 và phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kỳ họp đã ban hành được 14 Nghị quyết, trong đó có 7 Nghị quyết chuyên đề. Các Nghị quyết được ban hành đều sát với thực tế địa phương, hợp pháp, hợp hiến và mang tính khả thi cao…

HĐND thành phố đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách khẩn trương, bằng nhiều biện pháp và hình thức triển khai, đến nay UBND thành phố Móng Cái đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố.

HĐND thành phố làm tốt công tác hoạt động giám sát:  Thực hiện Chương trình giám sát năm 2012, Ban KT - XH  HĐND thành phố đã tổ chức xong cuộc giám sát theo Nghị quyết 26 về nội dung giám sát tình hình triển khai quy hoạch, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ, các giải pháp quản lý, phát triển hệ thống chợ và các trung tâm thương mại trong giai đoạn 2011- 2015; Thường trực HĐND thành phố đã lập đoàn khảo sát, nắm tình hình triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố đối với tất cả các xã, phường. Cụ thể, ngày 4.4.2012, đoàn khảo sát kết thúc đợt khảo sát theo kế hoạch và đánh giá rút kinh nghiệm để 17/17 xã, phường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quy trình, đúng luật định, đem lại kết quả thiết thực sau giám sát…

Ngoài ra HĐND thành phố Móng Cái còn làm tốt tất cả các hoạt động khác như: hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, phường; ủy quyền cho các đồng chí Lãnh đạo thành phố là Đại biểu ứng cử tại các đơn vị  xã, phường tham gia chỉ đạo kỳ họp; tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Thành ủy - HĐND, các ban HĐND, các cơ quan, ban, ngành thành phố cấp trên; xem xét nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phục vụ chính trị địa phương; phân khai bổ sung nguồn vốn phân bổ; đề nghị, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm trình kỳ họp…;  Mặt khác HĐND thành phố cũng làm tốt chế độ thông tin báo cáo và lưu giữ tài liệu: chấp hành chế độ thông tin báo cáo, sắp xếp tài liệu kỳ họp khoa học và đóng thành quyển lưu giữ lâu dài…

 Những kết quả mà HĐND thành phố Móng Cái làm được trong những tháng đầu năm 2012 là rất có ý nghĩa, làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình là HĐND thành phố đã góp phần quyết định sự phát triển KT- XH, an ninh quốc phòng ở địa phương, nhất là lại một địa bàn sát biên giới nữa, thì vai trò và những thành quả đạt được  của HĐND thành phố càng có ý nghĩa hơn nhiều…

Tin rằng với sự điều hành sát sao và trách nhiệm của Thường trực HĐND Thành phố. Sự quan tâm trực tiếp của Thành ủy Móng Cái; sự triển khai quyết liệt của UBND thành phố… sẽ là điều kiện thuận lợi cho HĐND thành phố Móng Cái ghi tiếp thành tích mới trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong năm 2012 cũng như trong suốt nhiệm kỳ 2011- 2015. Góp phần đưa Thành phố Móng Cái sớm trở thành đô thị loại II và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

CHÚC KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP