Thanh long – chắt chiu từ nắng gió

Trong nắng gió, một loài cây xương rồng vươn lên xanh tốt. Và quả ngọt chắt chịu từ khô hạn, cát nóng đang đến mọi miền tổ quốc. Thứ trái cây đẹp lạ, ngọt thơm được 11 quốc gia, vùng lãnh thổ bảo hộ chỉ dẫn địa lý đặc biệt yêu thích. Trái Thanh long - Phúc lành của đất, người dân Bình Thuận ví von.