Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.1, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần tới dự.

Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Sơn La. Là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La có Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng, 4 phòng chuyên môn. 

Cũng tại Hội nghị đã công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Chá A Của công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Chá A Của đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, sắp xếp nhân sự và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng; chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác để tham mưu tổ chức và phục vụ các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tiếp tục giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Thúy Hà