Thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương 

Xem với cỡ chữ
Ngày 1.3, HĐND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hồ Quang Điệp đã công bố Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có Chánh Văn phòng và 2 Phó Chánh Văn phòng, 4 phòng chuyên môn.

Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Trường Nhật Phượng đã công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, sắp xếp nhân sự và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng; chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác để tham mưu tổ chức và phục vụ các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tiếp tục giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, tham mưu, phục vụ ngày càng hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Văn Ra chia sẻ, đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề, bản thân sẽ cố gắng hết sức, thường xuyên nỗ lực phấn đấu, xây dựng tập thể Văn phòng đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ trên mọi lĩnh vực.

Lan Chi - Nguyễn Thúy