Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

Thành lập Đoàn giám sát việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND thành phố ban hành và Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND thành phố ban hành (gồm Nghị quyết số 01/2020/NQ- HĐND ngày 15.5.2020, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23.6.2021 của HĐND thành phố; các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, số 16/NQ-HĐND, số 17/NQ-HĐND ngày 13.8.2021 của Thường trực HĐND thành phố) và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo chung; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn số 1; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn số 2.

Kèm theo Quyết định này, HĐND TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo HĐND thành phố, mục đích và yêu cầu giám sát là nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định nói trên, từ thời điểm ban hành các Nghị quyết đến nay; tổng họp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nhất là tại các địa phương, cơ sở và xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND thành phố và HĐND thành phố.

Với hình thức giám sát trực tiếp và qua báo cáo, đối tượng giám sát sẽ gồm: UBND thành phố; các sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thể thao, Du lịch, Tài chính và các sở, ngành liên quan; Công an thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bảo hiểm Xã hội thành phố; Ngân hàng Chính sách thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian giám sát trực tiếp là cuối tháng 8 và đầu tháng 9.2021 tại đơn vị Đoàn đến giám sát trực tiếp và trụ sở HĐND thành phố.

Để tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND thành phố giao Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố là đơn vị thường trực, tham mưu giúp Đoàn giám sát triển khai các nội dung và tổng hợp kết quả giám sát.

P.Long