Thanh Hóa: Sớm bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của đập thủy điện bản Mồng 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Như Xuân, cử tri kiến nghị: Nhà nước đầu tư xây dựng cầu treo qua sông Chàng đi vào thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa; xây dựng cầu sông Quyền phục vụ Nhân dân 6 xã vùng cao của huyện; sửa chữa, nâng cấp hồ cây Phang xã Cát Tân, đập Bai Bò xã Thanh Quân, hồ Đầm Trấu thị trấn Yên Cát; cấp đất ở cho người dân ở thôn thanh niên thuộc xã Xuân Hòa; đề nghị xây dựng Hồ Ná Hiềng, xã Thanh Quân; đầu tư nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Yên Cát qua Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình… Cử tri kiến nghị tỉnh có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo sớm bố trí tái định cư cho người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa do bị ảnh hưởng của đập thủy điện bản Mồng, tỉnh Nghệ An; đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân ở vùng lõi, vùng đệm vườn quốc gia và các nông lâm trường để yên tâm sản xuất nâng cao đời sống.

DOÃN NGỌC