Thanh Hóa phát huy hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công 

Xem với cỡ chữ
Trong năm 2021, chương trình khuyến công quốc gia đã được Bộ Công thương phê duyệt tại tỉnh Thanh Hóa, với kinh phí được giao là 1.350 triệu đồng.

Chương trình triển khai cho 4 đề án, gồm: hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến lâm sản cho 2 đơn vị, hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho 1 đơn vị, hỗ trợ dây chuyền thiết bị công nghệ đồng bộ trong sản xuất sản phẩm phân bón hữu cơ cho 1 đơn vị. Bên cạnh đó, chương trình khuyến công địa phương cũng được triển khai cho 8 đề án, với tổng kinh phí thực hiện là 1.472 triệu đồng, gồm: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 7 đơn vị và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 1 phiên hội chợ hàng công nghiệp - thương mại tại Hà Nội.

Thông qua việc thực hiện hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp, các cơ sở CNNT đã tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đơn cử như Công ty CP Công nghiệp gỗ Trường Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân đã được hỗ trợ để xây dựng, triển khai thực hiện mô hình sản xuất gỗ ván ép tiêu chuẩn CARB P2 phục vụ thị trường xuất khẩu, với tổng mức đầu từ 12,2 tỷ đồng. Doanh thu đạt gần 34 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 100 lao động. Đây chỉ là một trong nhiều mô hình thành công nhờ thụ hưởng nguồn vốn khuyến công thời gian qua.

Theo khảo sát, đánh giá thực tế tại các đơn vị được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, việc triển khai hiệu quả công tác khuyến công tại địa phương đã góp phần không nhỏ đến sự phát triển của các cơ sở CNNT, tạo động lực giúp cho các cơ sở CNNT thêm tự tin, mạnh dạn đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập và giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động trên địa bàn nông thôn, đáp ứng tốt phương châm “ly nông không ly hương”, xóa đói, giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội, góp phần tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.

Minh Hương