Thanh Hoá: Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quảng Xương 

Xem với cỡ chữ
Chiều 7.5, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hoá Phạm Thị Thanh Thủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại thôn Đa Phú, xã Quảng Trạch
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  Thanh Hoá kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử tại thôn Đa Phú, xã Quảng Trạch

Sau khi kiểm tra công tác triển khai bầu cử tại thôn Đa Phú, xã Quảng Trạch, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Xương.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, đến nay việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng luật, đảm bảo thời gian quy định. Huyện Quảng Xương có 191 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử huyện đã lập danh sách chính thức 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.110 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện Quảng Xương, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nội dung của các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác bầu cử; tập trung cao độ tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, tuyên truyền cổ động trực quan để Nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc bầu cử.

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử
Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng tỉnh đề nghị huyện Quảng Xương tập trung tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên phù hợp với bối cảnh dịch, bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp; tăng cường phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các đơn vị để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; giao nhiệm vụ cho lực lượng công an thực hiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự cho ngày bầu cử.

Đồng thời tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nhất là cử tri vùng bãi ngang ven biển làm nghề đánh bắt hải sản để tuyên truyền cử tri kịp trở về địa phương bỏ phiếu theo quy định; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, rà soát kịp thời các nguồn lây bệnh để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn và là ngày hội của toàn dân.

Hoàng Yến