Thanh Hóa: Gần 6,4 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên 

Xem với cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 2019.
Giờ thực hành nghề hàn tại trường Trung cấp nghề Nga Sơn

Theo Quyết định, sẽ có hơn 840 đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách và hỗ trợ kinh phí trong 2 năm 2018 và 2019, với tổng số kinh phí hỗ trợ là gần 6,4 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, nội dung, đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Đức Kiên