Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thành công trọn vẹn 

Xem với cỡ chữ
Diễn ra sau thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành công trọn vẹn của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn càng củng cố thêm niềm tin của cử tri và Nhân dân về một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá. Tin rằng, mỗi đại biểu được tín nhiệm trong cuộc "sát hạch" này sẽ phát huy trách nhiệm trước dân, trước Đảng; thực hiện tốt chương trình hành động đã hứa trước cử tri khi đi vận động bầu cử.

Vào cuộc tích cực, chủ động, linh hoạt

	Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với cử tri cao tuổi trong ngày bầu cử - Ảnh: Q.M.G
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với cử tri cao tuổi trong ngày bầu cử
 Ảnh: Q.M.G

Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, chưa có tiền lệ. Trước tình hình đó, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã rất kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các biện pháp, quy định các tình huống cần thực hiện để bảo đảm thành công cuộc bầu cử và cử tri đi bỏ phiếu diễn ra an toàn, kể cả những người đã được xác định dương tính với Covid-19, bảo đảm tất cả cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Tại Quảng Ninh, xác định được những khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp khó lường, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực, đồng bộ với quyết tâm cao. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã triển khai hiệu quả từng khâu, bước theo tiến độ thời gian, từ việc tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đến thành lập các tổ chức chỉ đạo bầu cử và các tổ chức phục vụ công tác bầu cử, huy động được sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền cơ sở. Toàn hệ thống chính trị đã chủ động thực hiện các nội dung tiến hành cuộc bầu cử. Các Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử đã tích cực, linh hoạt và chủ động trong việc giải quyết các công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, tạo khí thế phấn khởi, tưng bừng và chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Tỉnh cũng đã tập trung làm tốt công tác nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận trong Nhân dân; xây dựng, tập dượt kỹ lưỡng các phương án xử lý khi có tình huống phát sinh. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh và an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được bảo đảm, an toàn tuyệt đối. Với cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt, chủ động; sự chuẩn bị tích cực, công phu, chu đáo, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp.

Bảo đảm quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mọi cử tri

Trong ngày 23.5 vừa qua, gần 1 triệu cử tri Vùng mỏ đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân trong điều kiện thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với tất cả niềm tin và kỳ vọng, cử tri toàn tỉnh đã đi bầu với tỷ lệ rất cao (đạt 99,95%, nằm trong nhóm các địa phương cao nhất cả nước). Trong đó, số khu vực bỏ phiếu, số xã, phường, thị trấn và số đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% cao nhất trong vòng 4 kỳ bầu cử gần đây, với 1.340/1.438 khu vực bỏ phiếu (93,19%); 133/177 xã, phường, thị trấn (75,14%); 4/13 huyện thị xã, thành phố (30,77%). Đây là những con số cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cử tri đã bầu đúng, bầu đủ 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện. Đối với cấp xã, có tới 176/177 xã, phường, thị trấn, không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm đại biểu; duy nhất chỉ có 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND xã.

Mặc dù dịch bệnh có những tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế -  xã hội, song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết của Nhân dân cùng với sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã giữ vững địa bàn an toàn để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng. Trong ngày hội non sông, quyền tự do bình đẳng được tôn trọng và lá phiếu trong tay mỗi cử tri là lá phiếu của niềm tin vào một tương lai phát triển mới của đất nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Trước những cơ hội cùng thách thức đan xen, tin rằng, mỗi đại biểu được tín nhiệm trong cuộc "sát hạch" vừa qua sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước dân, trước Đảng; thực hiện tốt chương trình hành động đã hứa trước cử tri khi đi vận động bầu cử; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; tiếp tục rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

MẠNH TUÂN