Quảng Ninh: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIII. Dự và chủ trì phiên họp có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến về: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 -2026; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo các tờ trình do đơn vị chủ trì soạn thảo.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo các tờ trình do đơn vị chủ trì soạn thảo

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng các tờ trình, các đại biểu dự họp đề nghị: Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cơ quan trình cần bổ sung các giải pháp quyết liệt hơn, đặc biệt là những giải pháp huy động được sự tự giác của Nhân dân, chủ động tham gia phòng ngừa, khắc phục hậu quả do dịch bệnh.

Toàn cảnh phiên thẩm tra
Toàn cảnh phiên thẩm tra

Đối với nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021, trong phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, cơ quan trình cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến các địa phương, ràng buộc trách nhiệm địa phương phương khi sử dụng nguồn vốn. Đối với nghị quyết về mức chi hoạt động phục vụ bầu cử, cơ quan trình cần rà soát lại thời gian thực triển khai để có kế hoạch cụ thể.

TUẤN NGUYÊN