Thái Nguyên: Đề nghị cho phép một số đơn vị tham gia hoạt động bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ

Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Đã có 15 lượt ý kiến tham gia góp ý vào 2 dự án luật. Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị nên cho phép một số đơn vị như quân đội được tham gia vào hoạt động của bảo hiểm y tế, nhằm tạo sự cạnh tranh; đa dạng hóa loại hình bảo hiểm, theo nhiều mức đóng khác nhau… Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, các đại biểu tập trung tham gia góp ý vào các nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó có một số khoản của điều này chưa tương thích với điều khác trong cùng luật; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của một số luật khác có liên quan cho thống nhất với luật này…

LÊ MINH