Thái Nguyên: Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án 

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 27.4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Thái Nguyên Phạm Văn Thọ cho biết, cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Đối với ngành ngành Thi hành án dân sự, Thái Nguyên là địa phương có số việc và tiền phải thi hành lớn, năm 2020 mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, số việc tuy  không tăng nhưng số tiền phải thụ lý, giải quyết tăng 350 tỷ đồng so với năm 2019. Nhiều vụ việc liên quan dến kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự với giá trị phải thí hành lớn phát sinh nhưng kết quả công tác năm 2020 cao hơn năm 2019 và vượt chỉ tiêu Ngành giao (thi hành xong 8.000 việc với số tiền thu được gần 136 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 87,29% về việc, 52,37% về tiền, vượt 7,29% về việc và 12% về tiền so với chỉ tiêu được giao).

Trong đó, có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp các cơ quan thi hành án dân sự đã chủ động, kịp thời xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để giải quyết dứt điểm. Các vụ việc có số tiền phải thu lớn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tổ chức cưỡng chế thi hành thành công, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính  trị của địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện kê biên, đấu giá tài sản thi hành án như khi tiến hành xác định hiện trạng tài sản cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên để thẩm định giá, đương sự không hợp tác, có trường hợp chống đối dẫn đến việc thẩm định giá bị kéo dài; Đương sự không thống nhất về giá đã định, có đơn khiếu nại, tố cáo dẫn đến việc thẩm định giá kéo dài, khó khăn; Việc thẩm định giá chưa đánh giá toàn diện giá của tài sản kê biên; Tâm lý người mua tài sản kê biên để thi hành án còn e ngại…

Toàn cảnh hội nghị

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Xuân Tùng cho biết, trong thời gian tới các cơ quan thi hành án của tỉnh sẽ đề xuất, rà soát, lập danh sách tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có đủ điều kiện đăng tải lên Trang thông tin của Cục  Thi hành án dân sự tỉnh để Chấp hành viên nghiên cứu lựa chọn; kiên quyết không ký hợp đồng với những đơn vị thẩm định giá, tổ chức đấu giá không đủ điều kiện, có dấu hiệu tiêu cực trong thẩm định giá, bán đấu giá tài sản hoặc kết quả thẩm định giá không đúng giá thị trường, bán đấu giá tài sản không hiệu quả, thiếu minh bạch. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các hợp đồng thẩm định giá với chấp hành viên; chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp trong thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị có dấu hiệu thiếu minh bạch, tiêu cực trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản…

Phạm Hải