Thái Bình: 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử ĐBQH (trong đó 1 người tự ứng cử); 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử; đồng thời biểu quyết nhất trí cho rút 1 người không tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV và 16 người không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV; 107 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HIỀN THU