Tây Ninh: Tập trung giải quyết kiến nghị cử tri phản ánh nhiều lần 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Hội nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp 17 của HĐND tỉnh mới đây, phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17, những kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả. Tuy nhiên, tiến độ giải quyết ở một số vụ việc cụ thể còn chậm, nhiều kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tại Hội nghị, một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được giải trình. Trong đó, hai nhóm ý kiến về chất lượng đường giao thông và chất lượng phục vụ của một số trạm cấp nước sạch đang xuống cấp được cử tri kiến nghị nhiều nhất. Các sở, ngành liên quan đã phân tích nguyên nhân, nhận trách nhiệm, đưa ra hướng khắc phục và lộ trình xử lý trong thời gian sắp tới. Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tập trung giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng, nhất là các nội dung đã được phản ánh nhiều lần.

ĐẶNG VĂN