Tây Ninh: Chủ động thực hiện các phương án bảo đảm an toàn dịch bệnh trong xây dựng cơ bản 

Xem với cỡ chữ
Tại cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng cơ bản 8 tháng năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng đã nhấn mạnh, trong tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài, để thích ứng, các chủ đầu tư cần có giải pháp làm việc với các nhà thầu để triển khai thi công các công trình, bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Theo báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 8 tháng năm 2021, ở khối huyện, nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh, như các huyện Tân Biên, Bến Cầu (ước 9 tháng đạt hơn 80%), các địa phương khác đạt hơn 75%. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị cấp tỉnh giải ngân chậm; một số dự án sử dụng vốn lớn, giải ngân chưa đạt yêu cầu. Năm 2021, UBND tỉnh ban hành quyết định giao vốn chuẩn bị đầu tư cho 59 dự án. Đến ngày 31.8, có 35 dự án đã phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt, 7 dự án đang thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư và 17 dự án dừng chuẩn bị đầu tư.

Nhìn chung, các nguồn vốn được phân khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức, triển khai thi công các dự án chuyển tiếp, phân khai chi tiết kế hoạch vốn cũng như thực hiện quy trình, thủ tục triển khai các dự án mới; khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác. Tỉnh đã xây dựng hoàn thành 2 dự án khẩn cấp (Bệnh viện dã chiến số 1 và số 6) phục vụ kịp thời cho công tác điều trị, phòng chống dịch Covid-19.

Về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân một số dự án chậm, theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch. Đồng thời, do một số hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; quy trình, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư công còn chưa kịp thời; sự phối hợp giữa một số cơ quan thiếu chặt chẽ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị, thời gian tới, các chủ đầu tư cần rà soát lại từng dự án, phối hợp chặt chẽ với địa phương có dự án đi qua đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, từ đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Để chuẩn bị cho những dự án bố trí vốn trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các dự án hoàn thành phải được bàn giao, nghiệm thu, quyết toán, tránh quyết toán chậm và việc này phải được thực hiện khẩn trương, công khai, minh bạch. Song song đó, các chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu có uy tín để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương phải xem giải ngân vốn xây dựng cơ bản là nhiệm vụ hết sức quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đầu tư công, nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Trong tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài, để thích ứng, các chủ đầu tư cần có giải pháp làm việc với các nhà thầu để triển khai thi công các công trình, bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Vân Phi