Tây Bắc vào mùa

Tây Bắc vào mùa giữa hùng vĩ núi non, ruộng bậc thang lấp loáng gương trời khi nước về, sắc áo thổ cẩm của đồng bào ngày mùa in đâm trên nền đất trời màu bình dị thân thương …