Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mê Linh, Hà Nội

Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Xem với cỡ chữ
Nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, sau 10 năm xây dựng, Mê Linh đã có 16/16 xã được huyện công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 14/16 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Năm 2021 và các năm tiếp theo, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng NTM theo tiêu chí xã NTM nâng cao. Nhất là chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng những điểm tập kết rác thải còn thiếu, hướng tới hoàn thiện các điểm tập kết có tường bao, mái che, nền bê tông và hố xử lý nước thải; đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn.

100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

10 năm về trước (năm 2010), huyện Mê Linh bắt đầu bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Với xuất phát điểm thấp, khi đó toàn huyện chỉ đạt một tiêu chí an ninh trật tự. Các tiêu chí còn lại đều đạt thấp, cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu đồng bộ; thu nhập bình quân khu vực nông thôn chỉ đạt 13,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân 8,64%... Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, sau 10 năm xây dựng, Mê Linh đã có 16/16 xã được huyện công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 14/16 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Cánh đồng mẫu lớn sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh
Cánh đồng mẫu lớn sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh

Nói về công tác xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn cho biết: Trước những xuất phát điểm ban đầu thấp, để nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện đã định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa. Huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn như: vùng lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh trồng rau, trồng hoa… Đến nay, huyện có 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trở thành địa phương có số mô hình ứng dụng công nghệ cao nhiều nhất thành phố. Mê Linh cũng có mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, thay đổi diện mạo nông thôn.

Đặc biệt, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, toàn huyện có 85 hợp tác xã nông nghiệp. Ước tính thu nhập bình quân của người dân đến năm 2020 đạt 51,6 triệu đồng/người/năm, trên địa bàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn mới đã có những sự thay đổi cơ bản, khang trang, sạch đẹp. Các xã cũng không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Hướng tới các mô hình sản xuất bền vững

Mặc dù đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhưng Mê Linh cũng gặp nhiều khó khăn, khiến cho kết quả xây dựng NTM còn không ít hạn chế. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn mặc dù đã có nhiều tiến bộ, giao thông nông thôn đã phủ nội đồng song vẫn mang tính truyền thống; năng suất cây trồng, vật nuôi tuy đã tăng nhưng so với mặt bằng chung của thành phố vẫn chỉ đạt ở mức trung bình.

Bên cạnh đó, dù sản phẩm nông nghiệp khá quy mô, song sự liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế, đầu ra của nông sản chưa bền vững, chủ yếu cung cấp cho các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tuy đã khẳng định được hiệu quả nhưng việc nhân rộng vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Việc huy động đóng góp của Nhân dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Đặc biệt, trong hai tiêu chí huyện NTM chưa đạt chuẩn, lãnh đạo huyện đánh giá môi trường là tiêu chí khó, bởi địa phương hiện vẫn còn tới 14/16 xã chưa có bãi tập kết rác thải.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn cho rằng: Về mặt khách quan, bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 -  2020 tăng 10 tiêu chí mới, yêu cầu của từng chỉ tiêu cao hơn. Đồng thời, theo Quy hoạch NTM cũng yêu cầu mỗi thôn có ít nhất một bãi tập kết rác để trung chuyển. Theo đó, toàn huyện có 99 thôn, tổ dân phố nên sẽ phải có 99 bãi tập kết, nhưng do chưa có kinh phí, trong khi dân số cơ học lại tăng… dẫn đến tình trạng người dân đổ rác ra nơi công cộng, ven các tuyến đường.

Để khắc phục tình trạng này, đồng thời bảo đảm kết quả tích cực trong công tác xây dựng NTM, ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: Xây dựng NTM không phải là xây xong công trình nhà văn hóa, trụ sở, đường làng ngõ xóm khang trang, mà phải biến những xóm làng trở nên khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân giàu mạnh hơn. Theo đó, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Mê Linh sẽ tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng NTM theo tiêu chí xã NTM nâng cao. Cụ thể, đối với tiêu chí về môi trường, huyện sẽ chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng những điểm tập kết còn thiếu, hướng tới hoàn thiện tất cả các điểm tập kết có tường bao, mái che, nền bê tông và hố xử lý nước thải; đồng thời tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của người dân.

Bài và ảnh: Bảo Hân