Tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Phấn đấu đến năm 2025, có 60% trường học đạt chuẩn quốc gia, có 80% đơn vị cấp xã đạt tiêu chí Trường học và có 90% đơn vị cấp xã đạt tiêu chí giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Long An đã và đang tích cực triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học.

Tinh gọn bộ máy

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, đến đầu năm 2021, số trường học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới là 300/590 đơn vị. So với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh đề ra thì tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vượt 0,85%. Trong tổng số 161 xã có 128 xã đạt tiêu chí trường học, tỷ lệ 80%.

	Trường tiểu học Việt Lâm (xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành) được đầu tư xây dựng khang trang Nguồn: ITN
Trường tiểu học Việt Lâm (xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành) được đầu tư xây dựng khang trang
Nguồn: ITN

Đạt được kết quả này là nhờ thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 2.2.2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29.12.2017 của Tỉnh ủy về Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), đến cuối năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Về mạng lưới giáo dục mầm non, phổ thông so với đầu giai đoạn năm 2016, theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An Nguyễn Hồng Phúc, ngành đã sắp xếp tinh gọn bộ máy sự nghiệp công lập giảm 81 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 589 cơ sở giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông. Trong đó, có 553 cơ sở giáo dục công lập và 36 cơ sở giáo dục ngoài công lập, tăng 11 cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Tây (xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa) Nguyễn Kim Long thông tin, giai đoạn 2016 - 2020, Ban Giám hiệu và toàn thể giáo viên trường tiểu học quán triệt công tác xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng chất giáo dục. Đến nay, trường đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh, góp phần cùng chính quyền duy trì và nâng cao tiêu chí về giáo dục.

Hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng được nâng lên và chuyển biến tích cực. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho hay, nguồn vốn xã hội hóa đóng góp để sửa chữa phòng học, phòng chức năng, mua sắm bổ sung các thiết bị dạy và cải tạo các hạng mục sân đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục khác đã góp phần tích cực trong việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bình Phong Thạnh (thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa), thời gian qua, được sự quan tâm của huyện, ngành giáo dục và đào tạo, trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện xã hội hóa để hoàn thiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Hiện nay, với gần 60 cán bộ, giáo viên, trên 800 học sinh, trường là một trong những trường điểm của khu vực Đồng Tháp Mười.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An Nguyễn Hồng Phúc cũng cho biết, nhiều chương trình, dự án, đề án, kế hoạch nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học theo hướng đạt mức chất lượng tối thiểu tiến tới đạt chuẩn quốc gia cũng được tỉnh chú trọng thực hiện như Dự án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và trong công tác đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2016 - 2020; Dự án mua sắm thiết bị dạy học phục vụ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  năm 2020...

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Long An sẽ tiếp tục phát triển hệ thống trường học mầm non, phổ thông tư thục ở địa bàn các khu, cụm công nghiệp và đô thị có mật độ dân cư cao để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn cũng như con em các gia đình di cư từ nơi khác đến; tổ chức sắp xếp lại trường học theo hướng thu gọn các điểm trường phụ gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học ở các xã.

Vân Phi