Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đột phá 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 21.10, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới dự và chúc mừng Đại hội.

Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nhận định, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2020 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu tăng 38%, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không,... đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 15 - 35%/năm.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Với những thành quả đã đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch công tác

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia góp ý mang tính xây dựng trong toàn Đảng bộ Khối.

Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (hàng đầu, đứng giữa) chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (hàng đầu, đứng giữa) chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã có bài tham luận với chủ đề "Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước - thực tiễn tại Vietcombank và một số kiến nghị, đề xuất".

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành và Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng đã được các đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vietcombank là Đảng bộ duy nhất trong Đảng bộ Khối có 2 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã được các đại biểu tín nhiệm cao bầu vào đoàn đại biểu chính thức của Đảng ủy Khối dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã tái trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành tái trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng; 6 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 nhiệm vụ, giải pháp; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá phát triển. Như vậy, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, tiếp thu ý kiến góp ý tại Đại hội, hoàn thiện chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời điểm cả nước đang hướng về miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Đại hội, các Đảng bộ trực thuộc đã đăng ký ủng hộ các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề lũ lụt với số tiền 82 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã vinh danh 5 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 7 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Vietcombank có 1 công trình được vinh danh là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là công trình Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, được xây dựng nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước.

Linh Cao