Tập trung kiểm toán lĩnh vực tài chính và bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kế hoạch kiểm toán năm nay. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán 42 tập đoàn, tổng công ty, đi sâu vào nhóm tập đoàn tài chính, bảo hiểm để đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Nguồn: misa.com.vn
Trong năm 2013, Kiểm toán Nhà nước đã tập trung thực hiện 151 cuộc kiểm toán tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 17 bộ, ngành và kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2012; 32 dự án đầu tư, chương trình, dự án quốc gia; 11 chuyên đề; 24 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cơ quan Đảng; 32 đầu mối thuộc lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng). Toàn ngành đã hoàn thành 150 cuộc kiểm toán và đã phát hành 150 báo cáo kiểm toán. Riêng cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đang thực hiện và sẽ kết thúc trong tháng 3 năm nay.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 22.778 tỷ đồng. Trong đó đã phát hiện thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách nhà nước là 2.587,5 tỷ đồng nợ đọng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua Ngân sách Nhà nước là 9.817,5 tỷ đồng. Kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng và thu tiền sử dụng đất là nội dung xuyên suốt trong các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các bộ, ngành, địa phương hàng năm. Kiểm toán Nhà nước cũng làm thủ tục chuyển 5 vụ việc cho các cơ quan chức năng, trong đó 4 vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra và 1 hồ sơ cho cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước để điều tra, thanh tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán.

Theo Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái, trong năm nay,  để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Kiểm toán Nhà nước tập trung đánh giá công tác quản lý thu ngân sách theo Luật Quản lý thuế, phân tích cơ cấu các khoản thu, chú trọng khoản thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, các khoản thu phí, lệ phí; việc huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí, học phí, viện phí, thu dịch vụ và liên doanh, liên kết tại các ngành y tế, giáo dục, tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên tinh thần đó, tổng số đầu mối kiểm toán năm nay của Kiểm toán Nhà nước sẽ là 185 cuộc, gồm: 14 bộ ngành và 35 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó lồng ghép kiểm toán 5 chuyên đề trong 7 cuộc kiểm toán tại 7 địa phương, 17 chuyên đề độc lập, 35 dự án đầu tư, 42 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Nhà nước, 30 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2013. Như vậy so với năm 2013, tổng số cuộc kiểm toán của KTNN năm nay sẽ tăng 11 cuộc, đồng thời KTNN cũng đổi mới trong xây dựng kế hoạch, mở rộng để kiểm toán chặt chẽ hơn.

Trong số các đơn vị và đầu mối được kiểm toán năm 2014, có các bộ, ngành như: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng...

Trong số các kiểm toán chuyên đề, đáng chú ý như: Chuyên đề kiểm toán về huy động và sử dụng vốn tại: Công ty cho thuê tài chính I (ALCI), Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam; Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Cùng với đó còn có các chuyên đề về một số lĩnh vực lâu nay dư luận quan tâm nhiều như: tình hình thực hiện chính sách giá xăng dầu giai đoạn 2011-2013 tại các đầu mối nhập khẩu xăng dầu; đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các nút giao để hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội; quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ năm 2013; sử dụng nguồn thu học phí và viện phí năm 2013 tại một số địa phương như Đà Nẵng, Cần Thơ…

Xuân Dung