BHXH tỉnh Đồng Nai

Tập trung hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Đồng Nai hiện là một trong những địa phương có diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động lên kế hoạch thực hiện các nội dung cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người lao động và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung ưu tiên thực hiện.

Hỗ trợ tối đa cho người lao động

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH gồm giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hiện, các chính sách này đang được BHXH triển khai đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện bắt đầu từ ngày 1.7.2021 đến 30.6.2022, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương, làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng cho người lao động.

Bên cạnh đó, đại diện BHXH tỉnh cho hay, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4.2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4.2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 6 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Riêng đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm và người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện như người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động. Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đến ngày 26.7, BHXH tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 2 đơn vị sử dụng lao động số tiền 1 tỷ 17 triệu động đối với 251 lao động. BHXH Đồng Nai cũng đã hoàn thành việc gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho 10.410 đơn vị, tương ứng với 756.502 lao động với tổng số tiền tạm tính là 28,42 tỷ đồng.

Giải quyết nhanh gọn, hiệu quả

Giám đốc Phạm Minh Thành cho biết, hiện BHXH đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện với mục tiêu đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng người được thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; bảo đảm hồ sơ được triển khai, giải quyết một cách thuận tiện, tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo đó, để công tác hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, theo Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành, BHXH tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã thống nhất ý kiến trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch và Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

BHXH tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố rà soát toàn bộ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có phương án hỗ trợ phù hợp; kịp thời thực hiện xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc để những hỗ trợ sớm đến được với người lao động...

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, với nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn; cũng như kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, cũng như đề xuất, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhật Phương