Tập trung giám sát những vấn đề cử tri quan tâm 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) diễn ra tháng 7 vừa qua, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát theo đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh trên các lĩnh vực.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XIX

Về lĩnh vực pháp chế, sẽ tập trung vào các nội dung như kết quả thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự và các quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an toàn lao động.

Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, tập trung vào các nội dung như tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán các công trình hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2016 - 2021; tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh từ năm 2016 - 2021; việc thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung vào các nội dung như việc thực hiện Luật Di sản văn hóa; quản lý nhà nước về di tích lịch sử; công tác quản lý thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện công tác xã hội hóa; kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh đối với ngành giáo dục và đào tạo (đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất; chế độ cho giáo viên, học sinh; chương trình sữa học đường;…); việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay; việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, vật tư, hóa chất, hỗ trợ tiền ăn,…); công tác xét nghiệm, tiêm chủng vaccine Covid-19; kỹ thuật phát triển chuyên sâu của một số đơn vị y tế hạng I của ngành y tế.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát các nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; công tác xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tình hình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nông thôn; công tác quản lý nhà nước về các dự án đấu giá đất; tình hình triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân; công tác quản lý nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân xây dựng cho công nhân thuê.

Cùng với đó, các Tổ đại biểu tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về: Quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ thực hiện Chương trình “sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

Ngoài những nội dung trên, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiến hành giám sát một số nội dung khác theo thẩm quyền và theo đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

Về hình thức giám sát, tại các kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. Tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp. Giữa hai kỳ họp, HĐND tỉnh thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để tiến hành giám sát và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh. HĐND tỉnh xác định, hoạt động giám sát gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, được thực hiện theo kế hoạch và tiến hành thường xuyên, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giám sát.

Phương Hoa