Tập trung giám sát vấn đề "nóng" trong lĩnh vực đô thị 

Xem với cỡ chữ
Những vấn đề nhân dân phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đặc biệt là những vấn đề tồn tại, bất cập nhiều năm nay trên địa bàn Thủ đô như: thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp; về công tác quản lý trật tự xây dựng; việc bảo đảm trật tự an toàn giao... Chính là nội dung mà Ban Đô thị HĐND thành phố tập trung giám sát từ nay đến cuối năm 2020.

Qua giám sát khắc phục tồn tại, hạn chế

Theo Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân: Hoạt động nổi bật nhất từ đầu năm đến nay của Ban Đô thị chính là việc chủ động xây dựng, tổ chức các chương trình giám sát, khảo sát với nội dung tập trung vào các vấn đề “nóng” liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đô thị. Cụ thể, Ban Đô thị tổ chức tốt các đợt giám sát chuyên đề, đây chủ yếu là những vấn đề dân sinh bức xúc, liên quan mật thiết đời sống thường nhật của hàng triệu cư dân Thủ đô như đợt giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thủ đô; giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa phiên giải trình về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; giám sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý...

Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát hệ thống xử lý nước tại cụm công nghiệp cơ kim khí Phùng Xá, huyện Thạch Thất.
Ảnh: P. Long

Ngoài ra, hoạt động giám sát của Ban được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch, đúng quy định của Luật, phương thức giám sát được kết hợp giám sát qua báo cáo, làm việc trực tiếp kết hợp khảo sát tại thực địa, đánh giá khách quan thực tiễn. "Qua giám sát, Ban đã làm rõ các kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, đồng thời đã kiến nghị nhiều biện pháp tới các cấp, các ngành thành phố để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Kết quả giám sát của Ban được Thường trực HĐND và các cấp, các ngành, nhân dân Thủ đô ghi nhận và đánh giá cao” - Trưởng Ban Đô thị đánh giá. 

Đáng chú ý, mặc dù chất lượng công việc bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19, thế nhưng Ban Đô thị đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt các công việc do Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố phân công, bảo đảm tiêu chí “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Cụ thể, chất lượng tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố thời gian qua được nâng cao; công tác thẩm tra của Ban được tổ chức thực hiện khoa học, nghiêm túc, chất lượng cao làm cơ sở, căn cứ cho HĐND thành phố quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thủ đô. Đồng thời, tập thể Ban chủ động, khuyến khích, phân công các thành viên Ban tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại kỳ họp được Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao. 

 

Tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề

Theo Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân, từ nay đến cuối năm 2020, Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ giám sát những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, những vấn đề tồn tại, bất cập nhiều năm nay trên địa bàn Thủ đô những chưa có hướng tháo gỡ hiệu quả, triệt để. Theo đó, Ban Đô thị sẽ khảo sát việc thực hiện kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn thuộc lĩnh vực đô thị phục vụ hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2020. Đồng thời, Ban sẽ làm việc với các sở, ngành có liên quan thuộc lĩnh vực đô thị phục vụ công tác thẩm tra kỳ họp cuối năm 2020...

Bên cạnh đó, Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch cũng như đột xuất. Trong đó, sẽ đặc biệt chú trọng giám sát, khảo sát đột xuất với các sở, ngành, địa phương, đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đô thị trong đó nhiều nội dung có độ phức tạp cao, chuyên môn sâu, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành như quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quản lý trật tự xây dựng đô thị... Những nội dung sau giám sát sẽ là cơ sở, tiền đề giúp một số quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát, tái giám sát tại địa phương mình.

Cũng trong nhiệm vụ, chức trách của mình, Ban Đô thị sẽ tham gia chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND thành phố; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc xây dựng báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp HĐND... Đáng chú ý, việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết cũng như việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố trong hoạt động thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp sẽ được Ban Đô thị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục nhằm nâng cao chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp. Ngoài ra, Ban Đô thị sẽ tham gia các đoàn giám sát, khảo sát và các hoạt động đối ngoại của Thường trực HĐND thành phố; tham gia ý kiến các dự án luật của Quốc hội và đề án, cơ chế, chính sách của Thủ đô...

PHI LONG