Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần 

Xem với cỡ chữ
Qua xem xét Báo cáo giám sát kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI do Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị nhiều lần của cử tri. Đồng thời, xử lý kiên quyết những kiến nghị vừa phát sinh về bồi thường, tái định cư, nhất là những vấn đề liên quan đến việc đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Tiếp thu và khẩn trương giải quyết, trả lời

Theo Báo cáo giám sát, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào 8 nhóm vấn đề đều xác đáng, đúng thẩm quyền giải quyết, trả lời của UBND tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 11, hầu hết đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cho rằng, UBND tỉnh đã tiếp thu đề nghị của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 và khẩn trương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri…

	Cử tri nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum
Cử tri nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum

Đối với những nội dung cử tri kiến nghị vượt thẩm quyền của tỉnh hoặc cần sự phối hợp với các cơ quan trung ương để giải quyết như: Dự án nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô (huyện Đăk Glei); kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp kinh phí nắn chỉnh những đoạn đường cong cua che khuất tầm nhìn hoặc làm rãnh thoát nước trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Kon Tum), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các bộ, ngành, Trung ương xem xét, giải quyết.

Nhờ đó, UBND tỉnh đã giải quyết, trả lời 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cụ thể, có 94 ý kiến thuộc loại thông tin, giải trình với cử tri, chiếm 94% đã được UBND tỉnh báo cáo, thông tin tương đối đầy đủ; còn 6 kiến nghị phải xem xét giải quyết, trong đó có 1 kiến nghị đã được giải quyết xong, 1 kiến nghị đang giải quyết và 4 kiến nghị sẽ được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan giải quyết trong thời gian tới. Hầu hết ý kiến, kiến nghị được UBND tỉnh giải quyết, trả lời theo đúng quy định, phù hợp với khả năng, nguồn lực của tỉnh, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được cử tri, nhân dân và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất.

Tuy vậy, một số vấn đề cử tri bức xúc, đã kiến nghị nhiều lần như: Việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công đường Hồ Chí Minh; việc thu hồi 6,2ha đất do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum quản lý tại thôn Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô... qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhưng các ngành chức năng và địa phương liên quan giải quyết chưa kịp thời, dứt điểm nên cử tri tiếp tục kiến nghị. Một vài nội dung cử tri kiến nghị chưa được UBND tỉnh trả lời kịp thời hoặc trả lời chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa thật sát, đúng thực tế nên thiếu tính thuyết phục đối với cử tri.

Nguyên nhân chính là tỉnh đang thiếu nguồn lực để giải quyết một số vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị về giao thông, thủy lợi... đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn để giải quyết; có kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương như: Đầu tư, nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, Quốc lộ 24, Quốc lộ 40B... Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu và phát huy tinh thần trách nhiệm trong theo dõi, tham mưu, giúp UBND tỉnh giải quyết, trả lời đầy đủ, thấu đáo tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Dứt điểm những kiến nghị vừa phát sinh

Qua xem xét báo cáo giám sát kiến nghị cử tri, HĐND tỉnh Kon Tum đã đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay (như việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua một số địa phương trong tỉnh; việc thu hồi đất trồng một số cây công nghiệp do các công ty, đơn vị đang quản lý đã hết chu kỳ khai thác phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh...); xử lý kiên quyết, dứt điểm những kiến nghị vừa phát sinh về bồi thường, tái định cư, nhất là những vấn đề liên quan đến việc đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

HĐND cũng nhấn mạnh việc UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đối với các công trình bị hư hỏng nặng do các cơn bão cuối năm 2020 gây ra, nhất là các công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh, phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và khắc phục các điểm đen về giao thông trên các tỉnh lộ. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương coi trọng hơn nữa công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị đã được giải quyết có kết quả thì sớm thông báo để các Tổ đại biểu HĐND tỉnh biết, có hình thức phù hợp thông báo đến cử tri. Qua đó, xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị chậm giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời chưa đầy đủ, chưa chính xác kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

Tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương phát huy tinh thần tự quản, tự nguyện, tự giác trong việc phát quang các đoạn Tỉnh lộ đoạn qua các khu dân cư mà không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; thường xuyên theo dõi, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực quản lý; cử người có trách nhiệm, am hiểu vấn đề tham dự đầy đủ các hội nghị TXCT để trả lời rõ nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, hạn chế việc tổng hợp kiến nghị phải thông tin, giải trình về Thường trực HĐND tỉnh... 

Bài và ảnh: HẢI HIỂN