Tập huấn nghị sỹ: Những đối tượng được tập huấn 

Xem với cỡ chữ
Nghị viện các nước thường chú trọng tới hoạt động tập huấn cho các tân nghị sỹ. Bên cạnh đó, các khóa tập huấn thường kỳ cũng được tổ chức cho cả nghị sỹ lẫn các nhân viên giúp việc của Nghị viện.

      Phần lớn các tân nghị sỹ không thể “nhập cuộc” ngay được trên mọi khía cạnh của hoạt động nghị viện. Do vậy, họ cần được hướng dẫn, làm quen trước khi bắt tay vào việc. Tập huấn cho tân nghị sỹ là mối quan tâm lớn của Nghị viện nhiều nước. Chẳng hạn, năm 2005, Văn phòng Thượng viện Australia đã tổ chức khóa tập huấn dành cho các thượng nghị sỹ mới được bầu trong cuộc bầu cử phổ thông năm 2004. Chương trình tập huấn này được tiến hành sau khi bắt đầu nhiệm kỳ mới của Thượng viện và trước khi các thượng nghị sỹ tham dự phiên họp đầu tiên. Nhiều nước khác cũng có những chương trình tương tự dành riêng cho các tân nghị sỹ.
      Về các chương trình tập huấn thường kỳ, Chương trình châu Phi của Trung tâm Nghị viện Canada là một ví dụ. Chương trình đã tiến hành các chương trình tập huấn ở 18 nước châu Phi, trong 4 lĩnh vực chính: Xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, bình đẳng giới, HIV/AIDS. Còn Nghị viện Ghana từng tổ chức tập huấn chuyên đề cho 6 ủy ban về giám sát tài chính; Việc thành lập Ban ngân sách của Nghị viện; Về giám sát tài chính cho Ủy ban Các tài khoản công. 
      Bên cạnh đó, tập huấn cho bộ máy giúp việc cũng là một trong những hoạt động được chú trọng. Các nghị sỹ có thể trúng cử khóa này, không trúng cử khóa sau, nhưng bộ máy giúp việc có tính ổn định hơn. Nói như các chuyên gia, họ là “bộ nhớ thể chế” của Nghị viện. Vì vậy, nâng cao năng lực cho bộ máy giúp việc cũng là nâng cao năng lực cho các cơ quan của Nghị viện. Chính vì vậy, Hiệp hội Nghị viện các nước Khối thịnh vượng chung thiết kế 13 khoá tập huấn cho bộ máy giúp việc Nghị viện.

Hoài Thu