Long An

Tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Long An do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn vừa làm việc tại Sở NN và PTNT về các vấn đề liên quan trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2020, với khoảng 55.342 tỷ đồng vốn huy động thực hiện chương trình, toàn tỉnh có 94/161 xã đạt chuẩn NTM (đạt 106,8% kế hoạch trung ương giao, đạt 113% kế hoạch của tỉnh); có 1 huyện đạt chuẩn NTM, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 1 huyện và 1 thị có 100% xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, bất cập, hạn chế. Đó là tình trạng chồng chéo giữa các loại quy hoạch; phân bổ vốn đầu tư công của tỉnh chưa phù hợp với kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM hàng năm của cấp huyện; mức độ hài lòng của người dân với một số tiêu chí NTM chưa cao…

Thường trực HĐND tỉnh Long An giám sát tại Sở NT - PTNT về các vấn đề liên quan trong xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Long An phấn đấu có 10 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chiếm 66,6% tổng số huyện, thị, thành phố; trong đó, có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Về chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 142 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 88,25 số xã toàn tỉnh; trong đó, có 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 40,1% tổng số xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 19,3% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được những chỉ tiêu trên, Sở NN và PTNT kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tăng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình; đồng thời, củng cố bộ máy tham mưu thực hiện chương trình các cấp và có cơ chế hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng NTM các cấp.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị Sở NN và PTNT sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về xây dựng NTM; đồng thời, cần có giải pháp cụ thể hơn nữa thực hiện các chỉ tiêu đề ra, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý: bên cạnh nguồn vốn được hỗ trợ, các địa phương cần chủ động, đa dạng hóa các nguồn đóng góp cho chương trình. Trước khi thực hiện các công trình phải khảo sát, lấy ý kiến người dân để đáp ứng yêu cầu thực tế của từng địa phương; đồng thời phải ghi nhận, công bố cụ thể sự đóng góp của người dân, từ đó tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xây dựng NTM.

KIỀU BẢO