Vĩnh Phúc

Tạo đột phá trong các dự án đầu tư công, xã hội hóa 

Xem với cỡ chữ

Chiều 20.1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã họp phiên thường kỳ tháng 1 đánh giá công tác quản lý nhà nước; bàn và thông qua một số nội dung quan trọng về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; dự thảo tờ trình, nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 1.2021, ngay từ những ngày đầu tháng, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác với 97 nội dung công việc được phân bổ theo từng tháng trong năm; ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho 21 sở, ban, ngành và 9 huyện, thành phố. Xác định phương châm hành động năm 2021 của tỉnh là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ đã đề ra 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành. Trong đó, tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án, các công trình trọng điểm; ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc... Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra sâu sát kết quả trả thủ tục hành chính, không để tình trạng chậm muộn trả kết quả thủ tục hành chính; khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương, bám sát vào Chương trình hành động của UBND tỉnh và xây dựng chương trình giám sát cụ thể việc triển khai kế hoạch.

Đối với Dự thảo tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục văn bản, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình tại kỳ họp HĐND trong thời gian sớm nhất.

Đối với các nội dung về Chiến lược dân số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; xây dựng nghị quyết mới tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn thửa, đổi ruộng trong nông nghiệp; kết quả giải quyết đất dịch vụ và tồn tại về đất đai; danh mục chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, làm việc với các huyện để tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai. Các ngành, địa phương liên quan rà soát, bàn bạc, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh các nội dung, hạng mục công việc phù hợp, hiệu quả.

Triển khai các nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các ngành, địa phương hoàn thiện Đề án khắc phục các điểm nghẽn và khẩn trương xây dựng danh mục cần tập trung thời gian tới, nhất là tạo sự đột phá các dự án đầu tư công, dự án xã hội hóa trình UBND tỉnh...

TRANG NGUYỄN