Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và bảo tồn những di sản văn hóa quý báu của 54 dân tộc anh em 

Xem với cỡ chữ
Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh, là động lực quan trọng và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc trên đất nước Việt Nam luôn đoàn kết một lòng theo Ðảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân đất Việt, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thi đua đổi mới sáng tạo; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với bà con dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Ảnh: Quang Khánh

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong những năm qua đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” với nội dung hoạt động thiết thực và không ngừng đổi mới, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và bảo tồn những di sản văn hóa quý báu của 54 dân tộc anh em trên đất nước ta.

Năm 2020, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” có ý nghĩa sâu sắc với các hoạt động: biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ các cộng đồng của đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, các nội dung tái hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân cả nước. Đây chính là những nội dung thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất- Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 75 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian qua, mặc dù đất nước ta gặp không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra cho đồng bào, đồng chí các tỉnh miền Trung, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; với tinh thần vừa phục hồi để phát triển kinh tế, vừa quyết tâm chống dịch, đất nước ta đã giữ vững sự ổn định trên tất cả các lĩnh vực, công tác bảo đảm an sinh xã hội được toàn xã hội chung tay, góp phần cùng Đảng, Nhà nước ổn định đời sống Nhân dân gặp khó khăn do thảm họa thiên tai, dịch bệnh; chúng ta càng thấy bản chất ưu việt của chế độ, thấy được lòng dân, tình người, trong sự đùm bọc, thương yêu, chia sẻ của người dân Việt Nam thắm tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu nặng.

Những kết quả trên là nền tảng thuận lợi để chúng ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, tạo đà vững chắc để phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay có nhiều thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa.

Ảnh: Quang Khánh

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc

Tôi đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị sẽ triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 đã đề ra, đồng thời cùng phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào, đồng chí đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn xã hội hướng tới lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cả nước phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, cùng các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vàcác Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững.

Với niềm tự hào tôn vinh sự đóng góp của Nhân dân, tập hợp Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc cần đặc biệt quan tâm động viên đồng bào các dân tộc anh em có trách nhiệm phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đang được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết của các dân tộc. Chúng ta trân trọng lưu giữ, lưu truyền cả tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số, có những hình thức phục dựng các lễ hội tốt đẹp, lưu truyền các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian để nói về lối sống, nếp sống tốt đẹp, các bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y học, dược học cổ truyền hoặc về văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và các tri thức dân gian khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các gia đình chính sách xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Ảnh: Quang Khánh

Đồng thời, chúng ta cùng có trách nhiệm bảo vệ các sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học kể cả các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nữa. Như vậy, Tuần đại đoàn kết dân tộc - di sản văn hóa Việt Nam là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa và có hiệu quả thiết thực trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào bị ảnh hưởng, chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp Nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; chúng ta cùng đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên quyết không để các thế lực thù địch, những kẻ xấu lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ảnh: Quang Khánh

Nhân đây, tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, trình diễn các giá trị văn hóa, di sản văn hóa phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của đồng bào 54 dân tộc anh em, để giới thiệu với du khách trong nước và bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam; quan tâm đầu tư, đổi mới hoạt động, có chính sách hợp lý với anh em, phối hợp duy trì, sử dụng có hiệu quả tài sản và nguồn lực của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.2020), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã phát biểu: “Chưa bao giờ đất nước ta có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây chính là Thế và Lực mới của Việt Nam trong hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do đó, với niềm tự hào về Đảng quang vinh, tự hào về Bác Hồ vĩ đại, về Thế và Lực của đất nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc ta: tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

_____________

* Đầu đề và các tít xen do Báo Đại biểu Nhân dân đặt