Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Trong đó, có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh. Nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu với bộ máy chính quyền địa phương tích cực đổi mới phương thức làm việc, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nhất là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

Bộ máy mới đủ tâm, đủ tầm

UBND tỉnh sẽ luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, minh bạch, dân chủ, kỷ cương; không ngừng đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Với mục tiêu phấn đấu "xây dựng Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”, UBND tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ mạnh mẽ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 LÊ DUY THÀNH

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra trong bối cảnh tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng đưa Vĩnh Phúc vững vàng trước đại dịch Covid-19 và đạt những thành tựu phát triển quan trọng. Kế thừa và tiếp nối thành công của nhiệm kỳ vừa qua, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XVII mới đây đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Trong đó, có nội dung đặc biệt quan trọng là kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương đủ tâm, đủ tầm đảm đương các trọng trách lớn mà cử tri và Nhân dân toàn tỉnh tin tưởng, kỳ vọng. 

Tại kỳ họp, công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh đã được tiến hành bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Các chức danh trúng cử đều đạt được tỷ lệ tín nhiệm rất cao và không ngoài mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. toàn tỉnh. Cụ thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI Hoàng Thị Thúy Lan đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Lê Duy Thành tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đánh giá của các đại biểu dự kỳ họp, các cán bộ được HĐND tỉnh tin tưởng, giao giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền cấp tỉnh đều là những người có trình độ, học vấn, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức tốt. Đây sẽ là những hạt nhân đoàn kết; không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực của bản thân; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu đi đầu trong cuộc sống và công tác đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Các đại biểu tin tưởng, lãnh đạo bộ máy chính quyền mới sẽ sâu sát hơn với cơ sở, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tích cực đổi mới hoạt động

Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu trong bối cảnh bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tỉnh cũng phải tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nổi lên là vấn đề năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; việc thu hút đầu tư, nhất là nguồn FDI còn khó khăn; đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận Nhân dân chưa được ổn định... Những vấn đề trên đòi hỏi bộ máy chính quyền địa phương phải tích cực đổi mới phương thức và lề lối làm việc. Đồng thời, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Tập thể UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra mắt tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để làm tốt điều đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: HĐND, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy vừa được bầu ra bảo đảm trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước thành chủ trương, quyết định, biện pháp cụ thể để phát huy được tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phòng chống dịch bệnh Covid-19, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của các năm tiếp theo.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật, nắm rõ quyền hạn và làm tốt trách nhiệm của mình, luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động của cá nhân đã trình bày trước cử tri. Quan trọng hơn cả là phải liên hệ thường xuyên, chặt chẽ và lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Từ đó, thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân... Đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

TRỌNG HIẾU