Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đắk Nông Khóa III

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ 

Xem với cỡ chữ
Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung phân tích yếu kém, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục những vấn đề nổi cộm của địa phương. Trước những câu hỏi thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh, các đơn vị đã giải trình nghiêm túc và thẳng thắn nhận trách nhiệm. Trên cơ sở đó có cam kết nhằm khắc phục, tạo chuyển biến tích cực hơn, nhất là việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Xem xét trách nhiệm để giải ngân chậm

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu ghi nhận nỗ lực điều hành của UBND tỉnh, kinh tế - xã hội năm 2020 phát triển tương đối ổn định, trong 16 nhóm chỉ tiêu, có 12 nhóm ước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ bản thống nhất với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những yếu kém, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục các vấn đề nổi cộm.

Đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh về những hạn chế trong điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - ảnh V. THẮNG
Đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh về những hạn chế trong điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Ảnh V. THẮNG

Theo đại biểu Nguyễn Đình Đạo, công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch hiện nay còn nhiều bất cập, chồng chéo. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch hàng năm chưa chặt chẽ, các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng... kéo dài, không thực hiện được, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, thu hút đầu tư, khai thác khoáng sản. Đại biểu nhấn mạnh: Lỗi này thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Đại biểu cũng chỉ ra thực tế: Hệ thống số liệu các báo cáo về độ che phủ rừng, giải ngân nguồn vốn đầu tư… không thống nhất. Vì vậy, cơ quan chuyên môn cần khảo sát, tính toán đưa ra con số chính xác, trên cơ sở đó mới đề ra được giải pháp thực hiện hiệu quả hơn thời gian tới.

Một quyết tâm được UBND tỉnh đề ra trong năm 2020 là nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhưng dự kiến hết năm 2020 chỉ đạt 59,7%. Theo các đại biểu, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm nào cũng "điệp khúc chậm" với những nguyên nhân chủ quan như bố trí vốn chậm, ảnh hưởng của thời tiết. Vì vậy, tỉnh cần có giải pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, ngành chức năng cần hiến kế thực hiện hiệu quả. Đại biểu Lê Văn Chiến nhấn mạnh: Gần 5 năm qua, năm nào giải ngân vốn đầu tư công cũng không đạt kế hoạch. Đây là vấn đề phải phân tích làm rõ, không thể để tiếp tục tái diễn, nhất là xem xét nguyên nhân về năng lực của chủ đầu tư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan liên quan, nhất là xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu và các cơ quan phối hợp làm không nhịp nhàng dẫn tới giải ngân nguồn vốn chậm. Nếu không xử lý nghiêm thì tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra, gây thiệt hại rất lớn đến sự phát triển của tỉnh và có lỗi với người dân - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, trước những câu hỏi thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh, các đơn vị đã giải trình nghiêm túc và thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn hạn chế của ngành, lĩnh vực phụ trách. Trên cơ sở đó, có các cam kết nhằm khắc phục, tạo chuyển biến tích cực hơn thời gian tới.

Trả lời chất vấn của đại biểu về giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Công Tự thẳng thắn thừa nhận, công tác giảm nghèo đã được quan tâm, đạt được kết quả nhất định, nhưng các ngành nghề đào tạo của tỉnh chủ yếu là nghề đơn giản, ngành nghề theo yêu cầu xuất khẩu rất ít, do cơ sở và năng lực đào tạo nghề còn nhiều hạn chế. Ngành sẽ tham mưu cho tỉnh các giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó có các giải pháp về đào tạo nghề gắn với việc làm. Trước hết là nắm thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước để làm tốt công tác định hướng cho trường nghề trong đào tạo. Mặt khác, tham mưu xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp với trình độ lao động, điều kiện của tỉnh.

Đối với giải pháp giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước hết sẽ tập trung nâng cao nhận thức, ý thức thoát nghèo và đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh thực tế hiện nay, việc bố trí nguồn lực giảm nghèo rất phân tán, vì vậy sau khi có chương trình giảm nghèo bền vững 2021 - 2025, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh giao một cơ quan làm đầu mối tập trung nguồn lực. 

Trả lời, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, cùng với nhận trách nhiệm, chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải khẳng định sẽ tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính; kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quyết định quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

HIỀN NGUYỄN