Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời cho công tác bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Sáng 4.3, Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Hà Nội đã họp phiên thứ hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Lê Hồng Sơn và các đồng chí Ủy viên UBBC thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Theo đánh giá tại phiên họp, từ khi thành lập đến nay, hoạt động của UBBC thành phố đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các quận, huyện, thị, xã, thị trấn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử. Trong đó, ĐBQH được bầu là 29 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 59 người; đại biểu HĐND thành phố được bầu là 95 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 190 người; đại biểu HĐND quận, huyện, thị được bầu là 1.054 người, số người được giới thiệu ứng cử là 2.091 người; đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 10.814 người, số người được giới thiệu ứng cử là 21.342 người. Về việc chia các đơn vị bầu cử, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH; 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố; 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, thị và 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Đến nay, các đơn vị bầu cử đã có kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị cuộc bầu cử theo đúng quy định và tiến độ.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp

Theo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng: Hiện, vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở, thậm chí là cán bộ cấp huyện chưa xác định rõ tầm quan trọng của công tác bầu cử. Do đó, đề nghị UBBC thành phố tăng cường chỉ đạo UBBC cấp huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập huấn, hướng dẫn tới từng thành phần của tổ dân phố và lực lượng tham gia tổ bầu cử ở địa phương. Có ý kiến đề nghị UBBC các cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn để các tiểu ban chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng nâng cao hiệu quả của lực lượng phục vụ cuộc bầu cử ở tổ dân phố, đặc biệt chú trọng giải quyết đơn, thư liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại phiên họp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBBC từ cấp cơ sở đến thành phố nắm rõ quy định và hướng dẫn để giới thiệu ứng cử bảo đảm đúng thành phần, số lượng; rà soát kỹ, nắm chắc số lượng cử tri để tính toán cụ thể, bố trí đến từng điểm bỏ phiếu. Nhiệm kỳ này, số cử tri lần đầu đi bầu cử lớn và nhân sự tham gia các tổ bầu cử cơ bản là người mới, nên dự kiến phát sinh nhiều vấn đề. Do đó, phải tập huấn kỹ lưỡng và nắm chắc tình hình.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy kích hoạt 15 đoàn kiểm tra, sau hiệp thương lần thứ hai sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trên địa bàn. Các địa phương phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị tốt cho hiệp thương lần thứ hai; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, nhấn mạnh nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri đi bầu cử. Đồng thời, lưu ý cán bộ các phường phải nêu cao trách nhiệm, tránh trường hợp vì không bầu HĐND phường mà chủ quan, coi đây không phải là việc của mình.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phiên họp
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các tiểu ban phục vụ bầu cử nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Trong đó, Tiểu ban thông tin tuyên truyền, Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử cần có kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai, phân chia các giai đoạn, phương án cụ thể, sát thực. Bên cạnh đó, các tiểu ban và UBBC cấp huyện tăng cường tập huấn, hướng dẫn các tổ bầu cử của cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm bắt, có chỉ đạo kịp thời. Trước 10h thứ sáu hằng tuần, các tiểu ban và UBBC cấp huyện phải báo cáo tiến độ về UBBC thành phố, đồng thời chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật - Chủ tịch UBBC thành phố nhấn mạnh.

Ngay sau phiên họp này, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các quận, huyện, thị.

BẢO TRÂM