Phiên họp thứ Ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tăng cường kiểm toán phục vụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

Sáng 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.