Nhịp cầu

Tăng cường giám sát về công tác bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Trước Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiều cử tri kiến nghị việc tăng cường quản lý về môi trường, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong báo cáo trả lời mới đây, UBND tỉnh Long An cho biết: Để bảo đảm các doanh nghiệp tuân thủ theo hồ sơ môi trường được duyệt, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) đều xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát sinh nguồn thải lớn; đồng thời, phối hợp kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các nhà máy thứ cấp cũng như nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp hoạt động bên ngoài khu, cụm công nghiệp theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra của các cơ quan nêu trên.

Thời gian qua, Sở TN - MT đã chủ trì phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12.7.2018 của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp hoàn thành việc xây dựng hố ga giám sát nước thải ngoài hàng rào doanh nghiệp thứ cấp và ngoài hàng rào của trạm xử lý nước thải tập trung để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát việc đấu nối và xử lý nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp, chủ đầu tư hạ tầng.

Kết quả, việc xây dựng hố ga giám sát nước thải đặt ngoài tường rào nhà máy xử lý nước thải tập trung tại 16 khu công nghiệp đang hoạt động đã hoàn thành. Ngoài ra, Sở TN - MT yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở để theo dõi. Đến nay, đã có 30 trạm quan trắc nước thải tự động và 3 trạm quan trắc khí thải tự động.

Đến tháng 12.2020, Sở TN - MT đã thanh tra, kiểm soát thực trạng ô nhiễm môi trường, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khoảng 100 đơn vị hoạt động các ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 9.2020 đã xử phạt vi phạm hành chính 22 đơn vị với tổng số tiền 3.521.981.000 đồng; đa số các đơn vị được kiểm tra đều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường như: Xả bụi, khí thải và nước thải vượt quy chuẩn về chất thải ra môi trường; chưa lắp đặt hoặc lắp đặt chưa đúng các công trình xử lý chất thải theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý về môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thời gian tới, nhất là bảo đảm các doanh nghiệp tuân thủ theo hồ sơ môi trường được duyệt, bên cạnh phát huy vai trò của UBND tỉnh Long An trong tiếp tục chỉ đạo Sở TN - MT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm và thanh tra các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rất cần tăng cường vai trò giám sát, đôn đốc của các đại biểu, cơ quan dân cử. Cùng với đó, là sự giám sát của người dân để kịp thời phát hiện hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường phản ảnh về cơ quan chức năng để xử lý.

KIỀU BẢO