Kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Hà Đông Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tăng cường giám sát cấp phường 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cũng như trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND quận Hà Đông, TP. Hà Nội sẽ là rất lớn. Đặc biệt, kể từ ngày 1.7, khi thành phố chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Vì vậy, HĐND quận cần nêu cao trách nhiệm, nhất là tăng cường giám sát cấp phường. Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xử lý dứt điểm vướng mắc, tồn tại hạn chế về cơ chế chính sách. Phát huy cao độ, đoàn kết để xây dựng quận phát triển bền vững... là những nội dung được nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND quận Hà Đông Khóa XXI vừa được tổ chức thành công.
	Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND quận Hà Đông Khóa XXI Ảnh: Khánh Duy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND quận Hà Đông Khóa XXI Ảnh: Khánh Duy

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Báo cáo với các đại biểu HĐND quận tại kỳ họp, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Khóa XX Nguyễn Văn Trường cho biết: Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND quận đã khép lại với những kết quả hết sức đáng ghi nhận. Đặc biệt, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đã tạo nhiều chuyển biến trong thực hiện chức năng giám sát, quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng của cơ quan dân cử địa phương. Qua đó, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thành công của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là tiền đề để HĐND quận Hà Đông Khóa XXI tiếp tục phát huy vai trò, trọng trách, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND quận Khóa XX Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND quận Khóa XXI có ý nghĩa quan trọng, kiện toàn bộ máy HĐND, UBND quận nhiệm kỳ mới và thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. Do đó nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND có nhiều thay đổi so với nhiệm kỳ trước, các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, sáng suốt lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để bầu vào các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Khóa XX Nguyễn Văn Trường tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Khóa XXI. Chủ tịch UBND quận Khóa XX Cấn Thị Việt Hà tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND quận Khóa XXI. HĐND quận cũng đã lựa chọn được các cán bộ tiêu biểu về năng lực, phẩm chất để bầu giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Trưởng ban và Phó trưởng các Ban của HĐND quận; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chia sẻ sau khi được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ trọng trách cao nhất của HĐND quận nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Trường khẳng định: Sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND quận nỗ lực phát huy năng lực, mạnh dạn đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. HĐND quận Khóa XXI sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng hoạt động giám sát về các nội dung mà cử tri quan tâm, những vấn đề tồn tại dân sinh bức xúc. HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và cá nhân từng đại biểu HĐND quận sẽ nghiên cứu thảo luận, phân tích đưa ra các giải pháp đúng đắn phù hợp trong các quyết sách để mang tính khả thi cao.

Nhận nhiệm vụ trước HĐND quận, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 Cấn Thị Việt Hà khẳng định: Sẽ cùng tập thể UBND quận nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND, chịu sự giám sát của các đại biểu HĐND. Trước mắt, tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kép. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu , nhiệm vụ năm 2021 và của cả nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 6 chương trình và đề án của Quận ủy. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức quận và phường theo mô hình chính quyền đô thị...

Bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, với việc TP. Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, trong đó có việc không tổ chức HĐND cấp phường, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND cấp quận sẽ tăng lên rất nhiều. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá cao quá trình nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo của chính quyền các cấp trên địa bàn quận trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, song quận Hà Đông đã cùng thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, tổ chức thành công cuộc bầu cử và kỳ thi vào lớp 10 THPT. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm rất lớn, đặc biệt là từ thời điểm 1.7.2021 khi TP. Hà Nội chính thức triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nêu rõ: Trọng trách, vai trò của các đại biểu HĐND quận trở nên rất quan trọng. Vì vậy, HĐND quận cần nêu cao trách nhiệm, nhất là trong giám sát cấp phường. Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xử lý dứt điểm vướng mắc, tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách của thành phố, của quận. Phát huy cao độ, đoàn kết để xây dựng quận Hà Đông phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn mong muốn: Tập thể chính quyền quận phải tạo nên bước đột phá, khơi dậy tiềm năng thế mạnh của Hà Đông theo định hướng thành phố trong thành phố, là đầu tàu khu vực phía Tây thành phố. Với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, quận cần bắt tay ngay vào phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Khánh Duy