Tăng cường giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu 

Xem với cỡ chữ
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, các trạm cấp nước, thoát nước các khu công nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp, khu xử lý rác… Các kịch bản biến đổi khí hậu cũng cho thấy, khi mực nước biển dâng khoảng 1m vào năm 2100, sẽ có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 20% diện tích TP Hồ Chí Minh bị ngập.

Để giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch, chủ trương, chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu ở nhiều mức độ và được lồng ghép vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Thành phố đang tích cực đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia, thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Công trình cống ngăn triều chống ngập có tính yếu tố biến đổi khí hậu đang thi công trên kênh Bến Nghé

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, trong đó, việc giám sát tác động các chỉ số môi trường và giám sát của người dân được triển khai nhiều nơi, góp phần bảo vệ môi trường; tiếp tục phối hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu như Tổ chức C40, các nhóm chuyên gia của JICA.

Ngoài ra, để đạt được mục tiêu của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu là giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị cơ sở pháp lý và điều kiện kỹ thuật nhằm thúc đẩy lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch; triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ ưu tiên nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái, để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

Vân Phi