#xã hội hóa giáo dục

Bước tiến quan trọng khuyến khích xã hội hóa giáo dục
07:36 01/04/2024

TS. Nguyễn Thị Mai Thoa - Ủy viên Thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng trong quá trình tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo.