#Ủy ban Tài chính

Sửa đổi chính sách dựa trên bằng chứng khoa học, thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích
16:11 19/11/2023

Phương pháp tính thuế là một nội dụng dự kiến sẽ được sửa đổi tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tại Hội thảo trao đổi về sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Ủy ban Tài chính – Ngân sách phối hợp với Viện KAS Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, khi thay đổi chính sách cần dựa trên đánh giá tác động tổng quát, với các bằng chứng khoa học và thuyết phục, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Cần chuyển sang hỗ trợ theo chi phí đầu tư của doanh nghiệp
18:41 26/04/2023

Đây một trong những khuyến nghị được nhiều đại biểu trong nước và quốc tế đưa ra tại Hội thảo Thuế tối thiểu toàn cầu và tác động đối với chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam, do Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức.