#Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày càng nhiều quốc gia áp dụng thuế hỗn hợp
07:17 31/12/2023

Tại Nghị quyết 115/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 7.2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng phương pháp tính thuế hỗn hợp (kết hợp thuế tuyệt đối và thuế tương đối) với rượu, bia theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo PGS.TS. ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế, ngày càng nhiều quốc gia áp dụng thuế hỗn hợp và đây là mô hình hợp lý với nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Sửa đổi chính sách dựa trên bằng chứng khoa học, thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích
16:11 19/11/2023

Phương pháp tính thuế là một nội dụng dự kiến sẽ được sửa đổi tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tại Hội thảo trao đổi về sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Ủy ban Tài chính – Ngân sách phối hợp với Viện KAS Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, khi thay đổi chính sách cần dựa trên đánh giá tác động tổng quát, với các bằng chứng khoa học và thuyết phục, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.