#luật đất đai

Bài 1: Thẩm thấu vào thực tiễn nhanh nhất, hiệu quả nhất
06:31 24/04/2024

LÊ HỒNG HẠNH - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đất đai là vấn đề lớn, phức tạp và rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định và phát triển của đất nước. Tổng kết gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013 đã chỉ ra những bất cập cần được kịp thời điều chỉnh, trong đó có việc phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa được chú trọng, kém hiệu quả. Theo đó, bên cạnh ban hành các quy định hướng dẫn, việc đẩy mạnh, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cần được quan tâm hàng đầu. Đa dạng các hình thức tuyên truyền để việc phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) trở thành ngày hội pháp lý của toàn dân giúp Luật được thẩm thấu vào thực tiễn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bài 2: An cư để lạc nghiệp
06:42 23/04/2024

Từ năm 2021 đến nay, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất được quy định tại Dự án 1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách sắp xếp, bố trí ổn định dân cư được quy định tại dự án 2 của Chương trình này. Các chính sách được thực hiện đồng bộ chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề cốt lõi cho đồng bào: có chỗ ở ổn định để làm ăn và xây dựng tương lai!

Tạo cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản và người sử dụng đất
09:13 13/04/2024

Một số quy định mới trong Luật Đất đai năm 2024 sẽ tạo cơ hội và hỗ trợ cả chủ đầu tư bất động sản cùng người sử dụng đất về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw nói tại Tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai (sửa đổi)” do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức ngày 12.4.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
07:12 07/04/2024

Một trong những điểm mới của Luật Đất đai 2024 là tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và loại bỏ khâu trung gian trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất. Điều này giúp giảm thiểu thực hiện TTHC đất đai, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Bước tiến quan trọng khuyến khích xã hội hóa giáo dục
07:36 01/04/2024

TS. Nguyễn Thị Mai Thoa - Ủy viên Thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng trong quá trình tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Khắc phục tình trạng chậm hoàn thiện hạ tầng khu vực tái định cư
07:44 24/03/2024

Luật Đất đai 2024 quy định UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm khắc phục tình trạng chậm hoàn thiện hạ tầng khu vực tái định cư để bàn giao cho người dân; không có quỹ đất tái định cư hoặc bố trí tái định cư tại các dự án khác chưa có đất. Qua đó, góp phần giảm bớt khiếu kiện, bức xúc của người dân khi có vướng mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cần thiết và đáp ứng nhu cầu thực tiễn
07:26 18/03/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác. Theo cộng đồng doanh nghiệp, việc ban hành nghị quyết này hết sức cần thiết, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và tháo gỡ các vướng mắc của nhiều dự án hiện nay.

Thúc đẩy sử dụng công bằng, hiệu quả
07:18 11/03/2024

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm là đạo luật lớn, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Với nhiều điểm mới mang tính đột phá, Luật được kỳ vọng sẽ tạo đà cho sự khởi sắc thị trường bất động sản thời gian tới; đồng thời, thúc đẩy sử dụng công bằng, hợp lý nguồn thu từ đất, khuyến khích sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả.

Luật đất đai 2024 có nhiều điểm tích cực đối với lĩnh vực nông nghiệp
11:05 07/03/2024

Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm tích cực đối với lĩnh vực nông nghiệp và đất nông nghiệp. Khung khổ pháp luật mới sẽ tạo điều kiện cho đối tượng có khả năng tổ chức sản xuất nông nghiệp tốt hơn, có tiềm lực hơn, có khoa học công nghệ, có vốn nhiều hơn... Điều này rõ ràng giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững hơn.

Agribank hân hạnh đồng hành cùng tọa đàm.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân có tiềm lực đầu tư vào đất nông nghiệp
19:13 06/03/2024

Những quy định mới về đất nông nghiệp trong Luật Đất đai đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước liên quan đến đất nông nghiệp. Những quy định này đã tác động rất lớn đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Các chính sách đã khuyến khích tổ chức, cá nhân có tiềm lực có thể đầu tư vào đất nông nghiệp, làm tăng giá trị cho đất nông nghiệp.

Agribank hân hạnh đồng hành cùng tọa đàm

Hướng dẫn cụ thể trường hợp sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích
17:19 06/03/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định thi hành triển khai Luật Đất đai, trong đó quy định cụ thể về việc phổ biến, tập huấn luật, cũng như ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, bộ ngành, chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ này.

Agribank hân hạnh đồng hành cùng tọa đàm

Bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất
07:06 25/02/2024

Quốc hội vừa hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, đó là thông qua Luật Đất đai. Một trong những điểm mới của Luật được cử tri và Nhân dân đánh giá cao đó là quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định chi tiết, rõ ràng về thu hồi đất giúp triển khai thuận lợi
08:19 23/02/2024

Nguyễn Ngọc Thái, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

Luật Đất đai (sửa đổi) đã dành Chương VI (gồm 13 điều, từ Điều 78 đến Điều 90) quy định về thu hồi đất, trưng dụng đất. So với quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định chi tiết, rõ ràng hơn về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, giúp việc áp dụng trên thực tế được thuận lợi.

Thị trường bất động sản sẽ cân bằng và đa dạng hơn về sản phẩm
09:59 16/02/2024

Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và gần đây nhất là Luật Đất đai được thông qua sẽ tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Hành lang pháp lý này vừa củng cố niềm tin của người mua, vừa tạo thuận lợi cho những chủ đầu tư uy tín và thực sự có năng lực tài chính - qua đó giúp thị trường cân bằng và đa dạng hơn về sản phẩm.

Bài 1: Kỳ vọng tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”
07:43 16/02/2024

LÊ HỒNG HẠNH - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày 18.1.2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, với 432 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Là một trong những đạo luật vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp tới đời sống của muôn dân, Luật Đất đai (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân vào đúng dịp Tết đến, xuân về.